PDFelement

โปรแกรมสำหรับการจัดการไฟล์เอกสาร(PDF) สามารถแปลงไฟล์ภาพ เป็นตัวอักษรมากกว่า 26 ภาษา รวมถึงภาษาไทยด้วย


System Requirements
System: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP
Processor: 1Ghz Processor or above
RAM: 512MB RAM or above

System Requirements
System: Mac OS X 10.10 or later.
Processor: 1Ghz Processor or above
RAM: 512MB RAM or above

PDFelement

โปรแกรมสำหรับการจัดการไฟล์เอกสาร(PDF) สามารถแปลงไฟล์ภาพ เป็นตัวอักษรมากกว่า 26 ภาษา รวมถึงภาษาไทยด้วย

System Requirements
System: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP
Processor: 1Ghz Processor or above
RAM: 512MB RAM or above

System Requirements
System: Mac OS X 10.10 or later.
Processor: 1Ghz Processor or above
RAM: 512MB RAM or above

eSign+

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบมืออาชีพ ลงชื่อในเอกสารธุรกิจของคุณได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยตลอดเวลา


eSign+

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบมืออาชีพ ลงชื่อในเอกสารธุรกิจของคุณได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยตลอดเวลา

Filmora

โปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่ใช้งานง่ายมีเครื่องมือ และลูกเล่นที่สวยงาม ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอได้อย่างมืออาชีพ


System Requirements
System: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP
Processor: 1Ghz Processor or above
RAM: 512MB RAM or above

System Requirements
System: Mac OS X 10.9 or later.
Processor: 2Ghz Processor or above
RAM: 2GB RAM or above

Filmora

โปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่ใช้งานง่ายมีเครื่องมือ และลูกเล่นที่สวยงาม ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอได้อย่างมืออาชีพ

System Requirements
System: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP
Processor: 1Ghz Processor or above
RAM: 512MB RAM or above

System Requirements
System: Mac OS X 10.9 or later.
Processor: 2Ghz Processor or above
RAM: 2GB RAM or above

Video Converter

โปรแกรมที่ช่วยในการแปลงไฟล์วิดีโอ ดาวน์โหลด แก้ไข บันทึก และเล่นวิดีโอได้กว่า 150 รูปแบบใช้งานได้หลากหลายภายในโปรแกรมเดียว


System Requirements
System: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP
Processor: 750Mhz Processor or above
RAM: 256MB RAM or above

System Requirements
System: Mac OS X 10.7 or later.
Processor: 1Ghz Processor or above
RAM: 512MB RAM or above

Video Converter

โปรแกรมที่ช่วยในการแปลงไฟล์วิดีโอ ดาวน์โหลด แก้ไข บันทึก และเล่นวิดีโอได้กว่า 150 รูปแบบใช้งานได้หลากหลายภายในโปรแกรมเดียว

System Requirements
System: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP
Processor: 750Mhz Processor or above
RAM: 256MB RAM or above

System Requirements
System: Mac OS X 10.7 or later.
Processor: 1Ghz Processor or above
RAM: 512MB RAM or above

PDF Converter Pro

โปรแกรมสำหรับการแปลงไฟล์ PDF โดยเฉพาะช่วยให้คุณสามารถแปลงไฟล์ ได้อย่างรวดเร็ว และเหมือนต้นฉบับได้ 100% สามารถแปลงไฟล์ได้หลากหลาย รูปแบบ อาทิเช่น Microsoft Word, Excel, Power


System Requirements
System: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP
Processor: 500Mhz Processor or above
RAM: 300MB RAM or above

System Requirements
System: Mac OS X 10.7 or later.
Processor: 512Mhz Processor or above
RAM: 300MB RAM or above

PDF Converter Pro

โปรแกรมสำหรับการแปลงไฟล์ PDF โดยเฉพาะช่วยให้คุณสามารถแปลงไฟล์ ได้อย่างรวดเร็ว และเหมือนต้นฉบับได้ 100% สามารถแปลงไฟล์ได้หลากหลาย รูปแบบ อาทิเช่น Microsoft Word, Excel, Power

System Requirements
System: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP
Processor: 500Mhz Processor or above
RAM: 300MB RAM or above

System Requirements
System: Mac OS X 10.7 or later.
Processor: 512Mhz Processor or above
RAM: 300MB RAM or above