ลักษณะธุรกิจ

บริษัท แอปหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าดิสทริบิวชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการทางด้านไอทีสำหรับคู่ค้า โดยเน้นให้บริการเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นหลังการขาย หรือการให้ความรู้ในการใช้งานของซอฟต์แวร์ของท่านให้เต็มประสิทธิ์ภาพ


นโยบายหลัก

บริษัท แอปหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าดิสทริบิวชั่น จำกัด มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะขยายส่วนแบ่งทางการตลาดและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะเร่งก้าวขึ้นเป็นผู้จำหน่ายสินค้าไอทีชั้นนำ เพื่อขยายสายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ทุกกลุ่ม โดยทางบริษัทจะมีการร่วมมือวางแผนประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เชื่อได้ว่าจะทำให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยสามารถแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพและมีโอกาสที่จะขยายตลาดไปยังตลาดซอฟแวร์ชั้นนำของโลกได้อย่างแท้จริง


วิสัยทัศน์

ดำเนินบทบาทเป็นบริษัทจำหน่ายซอฟแวร์เทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่มีความเป็นสากลระดับโลก แต่มีแนวทางการปฏิบัติที่เข้าใจอย่างแท้จริงในระดับท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจทุกด้านของบริษัทให้เกิดมูลค่าสูงสุดอันจะเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย


พันธกิจ

- เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และพัฒนาซอฟแวร์ให้มีความหลากหลาย ใช้งานง่าย ยืดหยุ่น ทันสมัย เป็นสากลโดยเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ พร้อมทั้งเน้นความมีประสิทธิภาพของซอฟแวร์

- สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจด้วยการแสวงหาตลาดและรูปแบบธุรกิจใหม่

- นำเสนอสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจของลูกค้า


PDFelement 6 is Here

Simple, Affordable & Limitless PDFs


Export Form Data into Excel

Easily Create Fillable PDF Forms

Filmora 9 has tons of new
effects for your videos

ติดต่อเรา


บริษัท แอปหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าดิสทริบิวชั่น จำกัด

99/54 ถนนสาธุประดิษฐ์ - พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

02-6760913

จันทร์ - ศุกร์

08.30 - 17.30 น.

Sales@app1009.com